Przebieg terapii

Przebieg terapii zależy w głównej mierze od problemów, z jakimi dana osoba zgłasza się do terapii, oraz od rodzaju psychoterapii, jakim posługuje się psychoterapeuta.

W naszym ośrodku posługujemy się terapią poznawczo-behawioralną oraz terapią schematu. W przypadku tych podejść standardowy przebieg terapii składa się z następujących faz:

Żeby terapia była jak najbardziej efektywna i skuteczna, trzeba najpierw dobrze określić problemy oraz sformułować cele terapii. Temu właśnie poświęcona jest pierwsza faza. Zwykle trwa od jednego do trzech spotkań, podczas których następuje płynne przejście do kolejnej fazy.

Podczas tej fazy możesz dowiedzieć się od terapeuty jak rozumie Twój problem oraz jaki rodzaj pomocy jest dla Ciebie optymalny. Zwykle można też w dużym przybliżeniu określić czas trwania terapii (to znaczy czy będzie to terapia krótkoterminowa licząca 5-20 spotkań, czy też długoterminowa, która może trwać 1-3 lata)

Cele, które ustalicie w tej fazie, są wspólnie negocjowane. Mogą się też zmieniać w dalszych etapach terapii w miarę jak Ty i terapeuta będziecie coraz lepiej poznawać istotę Twoich problemów.

To główna faza terapii. W jej trakcie będziesz wspólnie z terapeutą pracować nad osiągnięciem pożądanej przez Ciebie zmiany i realizacją Twoich celów.

Czas trwania tej fazy bardzo różni się w zależności od rodzaju Twoich problemów oraz Twojej bieżącej sytuacji życiowej.

To, czego można się spodziewać w tej fazie terapii w dużej mierze zależy od rodzaju terapii. W przypadku terapii poznawczo-behawioralnej możesz spodziewać się pracy z rozpoznawaniem i zmianą treści Twoich automatycznych myśli oraz ćwiczeń służących przetestowaniu prawdziwości Twoich myśli czy też rozwojowi nowych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

W przypadku terapii schematu możesz spodziewać się podobnych rzeczy. Dodatkowo nauczysz się rozpoznawać swoje wewnętrzne stany emocjonalne (tzw. wewnętrzne głosy bądź tryby), swoje potrzeby oraz nauczysz się jak zaspokajać je w zdrowy sposób.

Jeszcze jedno: możesz spodziewać się do wykonania pomiędzy poszczególnymi spotkaniami zadań typu: „pomyśl”, „poobserwuj”, „przećwicz nowy sposób radzenia sobie”. To pozwoli przyspieszyć przebieg terapii. Oczywiście masz prawo odmówić wykonywania poszczególnych zadań, a terapeuta nie może Cię do niczego zmuszać.

To czas na sprawdzenie efektów dotychczasowej pracy. Zwykle na tym etapie czujesz się już dobrze i umiesz sobie radzić z problemami, które były przyczyną przyjścia na terapię.

Wspólnie z terapeutą podsumujecie dotychczasową pracę skupiając się na tym, co pomogło Ci w terapii ij akie udało Ci się rozwinąć umiejętności w jej trakcie.

Ważnym elementem tej fazy jest też ustalenie po czym możesz poznać, że problemy powracają oraz jak możesz w tej sytuacji zareagować, aby nie dopuścić do pogorszenia się Twojego stanu.

Czasem w tej fazie możesz czuć, że problemy z początku terapii są już za Tobą, ale po drodze pojawiło się bądź odkryliście z terapeutą coś nowego. W takim wypadku można wrócić do pierwszego punktu, czyli ustalenia nowych celów.

Scroll to Top